LZR Support

Imprint

MAGNAT AUDIO-PRODUKTE GmbH
Lise-Meitner-Straße 9, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 2234 807 0
Telefax: +49 2234 807 399
Kontakt: info@magnat.de

Geschäftsführer: Mark Finger, Shandro Fischer, John Verbinnen

Webmaster: Isabel Halbauer

Registergericht: Amtsgericht Köln, HRB 40529
Umsatzsteuer-IdentNr.: DE 811289664
Elektro-Altgeräte Register: WEEE-Reg.-Nr. DE 77133544 (Home Entertainment)

Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten

COPYRIGHT © 2014 – MAGNAT AUDIO-PRODUKTE GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Guarantee

Ďakujeme Vám za zakúpenie vysoko kvalitného výrobku MagnatLZR. Naše výrobky sú neustále kontrolované a testované v priebehu celého výrobného procesu. V prípade, že máte problémy s produktom MagnatLZR, prosím dodržujte nasledujúce pokyny:

 1. Záruka sa vzťahuje na 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
 2. Počas záručnej doby odstránime akúkoľvek poruchu spôsobenú chybným materiálom alebo chybou vo výrobe výmenou, alebo opravou chybného dielu podľa nášho uváženia. Z hygienických dôvodov budú štuple do uší a obdobné časti slúchadiel nahradené. Akékoľvek ďalšie nároky, najmä poskytnutie zľavy z kúpnopredajnej ceny, vrátenie tovaru, náhrada škody či ďalších súvisiacich škôd sú vylúčené.
 3. Neoprávnená manipulácia s výrobkom je dôvodom na stratu tejto záruky.
 4. V prípade potreby záručného servisu sa najprv obráťte na autorizovaného predajcu. V prípade, že bude potrebné nám produkt vrátiť, uistite sa že:
  • produkt sa odošle späť v neporušenom originálnom obale (alebo podobne vhodnom obale)
  • je súčasťou zásielky originálny doklad o kúpe, alebo jeho čitateľná kópia
  • je priložený presný popis poruchy.
 5. Záruka sa nevzťahuje na:
  • opotrebovanie dielov
  • poškodenia spôsobené pri preprave a to buď zrejmé alebo skryté (nároky na náhradu týchto škôd musia byť okamžite podané u prepravcu)
  • poškriabania alebo iné poškodenia viditeľné na vonkajšej strane (tieto vady musia byť deklarované priamo u Vášho predajcu do 5 dní od zakúpenia)
  • poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo pripojením, chybnou alebo nedbalou manipuláciou (viď návod na obsluhu), preťažením alebo vplyvom vonkajších síl
  • produkty, ktoré boli nevhodne opravené alebo po zásahu tretích strán
  • následné škody na iných zariadeniach
  • úhradu nákladov na nápravu škôd tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu.

Urobíme všetko, čo bude v našich silách pre opravu chyby, prípadne výmenu výrobku bez omeškania tak, že si budete môcť vychutnať svoj ​​MagnatLZR výrobok čoskoro znova. Avšak dúfame v pochopenie, ak budete musieť počkať o niečo dlhšie, ako sa predpokladalo, kým bude Váš produkt vrátený.

Váš servisný tím MagnatLZR